Monipuolisia teollisuuden projekteja


Meillä on pitkä kokemus vaativista teollisuuden projekteista. Rakennamme teollisuuteen erilaisia 
teollisuusputki- ja sammutuslaitteistoratkaisuja. Teollisuusprojekteissa vaaditaan sertifioitua erityisosaamista, jota olemme vuosien varrella määrätietoisesti kehittäneet ja kasvattaneet.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme ja sertifioitu laatujärjestelmämme takaavat asiakkaalle selkeän kokonaisuuden ja luotettavan lopputuloksen.

Huolto ja kunnossapitopalvelut

Teollisuusprojektien lisäksi tarjoamme ammattitaitoista teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluita. Ennakoivan huollon ja kunnossapidon avulla pyritään ennakoimaan ja estämään erilaisten vika-ja häiriötilojen syntyminen ja puuttumaan niihin hyvissä ajoin.

Työturvallisuus

Päivittäistä työtämme ohjaa turvallisuus. Jokaisella työmaalla ja kohteessa korostamme työturvallisuutta ja vältämme tapaturmia. Työntekijämme on päästävä terveenä kotiin joka päivä. Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ovat osa jatkuvaa turvallisuuskulttuurin kehittämistä.

Turvallisen työpaikan perusedellytys on, että kaikki osapuolet käyttävät turvallisia työmenetelmiä. Olemme työturvallisuuskeskuksen UPA-menetelmällä arvioitu yritys ja kuulumme UPA-rekisteriin.

teollisuuden putkityöt
Teollisuuden LV projekteja